Hvem er jeg

Copyright © All Rights Reserved

Velkommen

Mit navn er Dorthe G. Rigét

 

Jeg har haft stor succes med at koble mine marketing- og kommunikationskompetencer med projektledelse indenfor produktudvikling, konceptudvikling og forretningsudvikling

 

Marketing

 

Jeg har indgående erfaring med marketing inden for forskellige brancher til både BtB og BtC; nationalt som internationalt, hvor det har krævet, at jeg har skullet stå i spidsen for nye udviklingstiltag og kundevendte markedsføringsindsatser med plads til kreativ tænkning.

 

Jeg har en analytisk tilgang til at løse stillede opgaver, hvor jeg tager udgangspunkt i markedets og kundernes behovsopfyldelse set ud fra et virksomheds- og brandingmæssigt perspektiv.

 

Udover at have en stærk strategisk ind-gangsvinkel til branding har jeg en bred praktisk erfaring med at sikre den røde tråd i kommunikationen og markedsføringen på tværs af forskellige medier, kanaler og platorme.

 

 

Kommunikation & PR

 

Jeg har stor erfaring med at udarbejde brandingstrategier, guidelines for Corporate Communication og PR med henblik på at udforme og levere virksomhedens branding og kommunikation på en professionel måde i forhold til interne og eksterne modtagere.

 

På det elektroniske og digitale område har jeg en bred erfaring med at skabe redaktionelt indhold til de sociale medier og elektroniske nyhedsbreve, eksekvering af e-kampagner, bannerannoncering, udvikling af hjemmesider samt udvikling og imple-mentering af virtuel kundeklub.

 

 

Projektledelse

 

Som projektleder fungerer jeg som igangsætter og den drivende kraft af større projekter og udviklingstiltag. Jeg sikrer mig god dialog til samarbejdspartnere og leve-randører, herunder reklame-, analyse-, event- og mediebureauer.

 

På det rent ledelsesmæssige plan har jeg gennem flere år haft ansvaret for mindre marketingteam, hvor jeg har taget ansvaret for de opgaver, som teamet i fællesskab har skullet løse.

 

 

 

I mit professionelle erhverv har jeg beskæftiget mig med kommunikation, markedsføring og branding i kombination med salg indenfor forskellige brancher med forskellige brands og produkter, og på den baggrund har jeg indgående erfaring med at udvikle, implementere og eksekvere en kommunikations- og marketingstrategi og dertilhørende handlingsplaner.

 

Mine forcer og egenskaber

 

 

videbegærlig, hurtigopfattende, idérig, resultatorienteret, højt energiniveau og stor selvmotivation

 

 

Jeg er karakteriseret ved at være en energisk, beslutsom og struktureret person, der er dygtig til at organisere, gennemføre planer og lede andre mod et mål.

 

Mine kompetencer ligger i at udvikle overordnede strategier og være den drivende kraft i realiseringen af dem. Jeg arbejder analytisk og forholder mig risikovilligt til de muligheder, der byder sig og er fremadskuende.

 

 

Jeg er passioneret omkring de ting, jeg foretager mig og giver andre en naturlig lyst til at slutte op om mine projekter og idéer. Jeg kan tænke ud af boksen og se nye muligheder at løse en given opgave på