Præsentation

Copyright © All Rights Reserved

RIGÉT

Mail: dorthe.riget@gmail.com

Mobil: 61 30 74 33

Velkommen

Mit navn er Dorthe G. Rigét

 

Her er et udsnit af mine kompetenceområder

 

 

Marketing

 

Jeg har indgående erfaring med marketing inden for forskellige brancher til både BtB og BtC; nationalt som internationalt, hvor det har krævet, at jeg har skullet stå i spidsen for nye udviklingstiltag og kundevendte markedsføringsindsatser med plads til kreativ tænkning.

 

Jeg har en analytisk tilgang til at løse stillede opgaver, hvor jeg tager udgangspunkt i markedets og kundernes behovsopfyldelse set ud fra et virksomheds- og brandingmæssigt perspektiv.

 

Udover at have en stærk strategisk ind-gangsvinkel til branding har jeg en bred praktisk erfaring med at sikre den røde tråd i kommunikationen og markedsføringen på tværs af forskellige medier, kanaler og platorme.

 

 

Kommunikation & PR

 

Jeg har stor erfaring med at udarbejde brandingstrategier, guidelines for Corporate Communication og PR med henblik på at udforme og levere virksomhedens branding og kommunikation på en professionel måde i forhold til interne og eksterne modtagere.

 

På det elektroniske og digitale område har jeg en bred erfaring med at skabe redaktionelt indhold til de sociale medier og elektroniske nyhedsbreve, eksekvering af e-kampagner, bannerannoncering, udvikling af hjemmesider samt udvikling og imple-mentering af virtuel kundeklub.

 

 

Projektledelse

 

Som projektleder fungerer jeg som igangsætter og den drivende kraft af større projekter og udviklingstiltag. Jeg sikrer mig god dialog til samarbejdspartnere og leve-randører, herunder reklame-, analyse-, event- og mediebureauer.

 

På det rent ledelsesmæssige plan har jeg gennem flere år haft ansvaret for mindre marketingteam, hvor jeg har taget ansvaret for de opgaver, som teamet i fællesskab har skullet løse.